กัมพูชาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

กัมพูชาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

กัมพูชาประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายอิทธิ์ ซัมเฮง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาเผยว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชาตัดสินใจปรับอัตราค่างจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์สหรัฐ (63 บาท) จากเดิมเดือนละ 190 ดอลลาร์สหรัฐ (5,950 บาท) เป็น 192 ดอลลาร์สหรัฐ (6,013 บาท) คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าถือเป็นภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยมีแรงงานราว 750,000 คนที่ทำงานในโรงงานประมาณ 1,100 แห่ง แต่การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงงาน 120 แห่งต้องหยุดทำการชั่วคราวและมีแรงงานราว 50,000 คนที่ได้รับผลกระทบ

กัมพูชามีมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (118,380 ล้านบาท) ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน